Vill också du påverka Ingås framtid? Ett ypperligt sätt att göra det är att bli medlem i SFP i Ingå. Då har du direktkontakt till det största partiet i kommunen och dess engagerade och erfarna politiker. Politiker som så gott som dagligen deltar i möten på fullmäktige-, styrelse-, nämnd- eller direktionsnivå. Alla dessa verkar för kommunens och kommuninvånarnas bästa. Nya frågor och nya infallsvinklar behövs också i det dagliga politiska arbetet. Kanske du är en resurs, som kunde hjälpa oss på den fronten?

För att bli medlem, kontakta styrelsemedlem.

Medlemsavgiften för 2018 är 15 euro. Då du går med i Svenska folkpartiet får du även tidningen Medborgarbladet som medlemsförmån. Tidningen utkommer 5 gånger per år och behandlar på bred horisont de svenskspråkiga finländarnas samhällsintressen men skriver också om internationella frågor och kultur.