Välkomna till lokalavdelningens årsmöte här på Wilhelmsdal 7 mars 2018.

Vi får ikväll besök av riksdagsledamot Anders Adlercreutz, som kommer att ta upp aktuella händelser i riksdagen.

Vi börjar kvällen med lokalavdelningens årsmöte. Efter det blir det kaffe, och efter kaffet får Anders ta vid.

Men först några ord om årets som gått.

Kommunalvalet

Vid senaste årsmöte som vi höll för ett år sen i slutet av mars, hade vi 9 dagar kvar av valkampanjen. En valkampanj som sträckte sig över 40 dagar, med målsättningen att få 1600 röster för SFP i Ingå.

Med 8 rösters marginal lyckades vi spräcka målsättningen, och röstresultatet resulterade i ett tilläggsmandat i fmge.

Varför gick det då så bra?

Målsättningen var full lista, dvs 40 kandidater. Dit nådde vi inte, men vi har 31 verkligt bra kandidater som utgör en bra mix med tanke på kön, ålder, utbildning, yrke. Dessutom har vi en bra täckning med kandidater i alla delar av kommunen. Könsfördelningen är perfekt 15 kvinnor och 16 män, jämt så det förslår.     

Med 15 mandat av 27 har vi en bra politisk grund att jobba från, förutsatt att vi agerar klokt.

Efter valet gick vi nu för andra gången in i förhandlingar med de övriga grupperna om fördelningen av förtroendemannaposterna, utgående från en poängsättning av valresultat och de enskilda posterna. Förhandlingarna gav ett bra resultat, vi gav bort två ordförandeposter i nämnderna, men behöll såväl styrelse- som fmge-ordförandeposterna.

Förhandlingsprocessen som pågick i en månad byggde på förtroende mellan de olika partierna i Ingå, och resultatet stärkte vår position då vi inte enbart är det största partiet i Ingå. Vi fick samtidigt med oss de övriga partierna och har hittills kunnat samarbeta brett över partigränserna för Ingås bästa.

 Presidentvalet

Under hösten startade sen nästa valkampanj, Presidentvalet. Lokalavdelningen deltog med torgkaffe-träffar utanför S-Market i januari och reklamutskick. På valdagen visade sig dock att president Niinistö skulle ta en komfortabel seger. Nils Torvalds fick endast 317 röster i Ingå och samlade därmed tredje mest röster. Omräknat i procent 9,6 %, efter Niinistö med 65,1 % och Pekka Haavisto med 13,3 %. Resultatet var nog en besvikelse, jag hade nog hoppats på en andra plats här i Ingå.

Kommande val 2018/2019

I dessa tider får man varken vila på lagrar, eller slicka såren speciellt länge. Nya val står nämligen för dörren.

Det börjar med Landskapsvalet i höst. Ingenting är väl klart kring det valet ännu. Men valdagen är fastställd till 28 november. Landskapet som kommer att omfatta Nyland och Helsingfors ska få ett fullmäktige med 99 ledamöter. SFP kan ställa upp 148 kandidater, vilket betyder att vi i Ingå också kan ställa upp 2–4 st.

Före det går faktiskt ett annat val av stapeln. Redan söndagen 18 november är det dags för församlingsvalet, där vi också brukar delta. Kandidatnomineringen till det valet avslutas 17 september.

2019 blir det sen dags för två val. Först blir det riksdagsval i april, och i juni är det dags för EU-val. Som ni hör blir det att rösta ofta, och dessutom många möjligheter att kandidera och hjälpa till med kampanjarbetet.

Aktuellt i kommunen

Komundirektören, frågan på allas läppar just nu inom kommunen är förstås, VEM ska bli vår nya kommundirektör? Fyra goda kandidater klarade sig till slutomgången, finalen, och kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en av dessa väljs inkommande måndag, till ny kommundirektör.

Vem väljs då?

Det korrekta svaret just nu är att ingen ännu vet. Vår fmge-grupp samlas på söndagen och då ska det väl ändå klarna hur vår grupp gör. Men fram till dess lever vi alla i en viss ovetskap.

”det goda är att det inte kan gå helt fel, så bra kandidater har vi” är en kommentar jag hört yppas i vår grupp.

För egen del har jag listat tre viktiga egenskaper;

Ledarskap, ekonomiskt kunnande och marknadsföring.

Tre egenskaper som jag anser att vår nya KD bör besitta. Jag hoppas att fullmäktigeledamöterna tänker i liknande banor.

För den nyvalde KD är det viktigaste att hen får ett bra stöd av anställda och politiker. Och att vi Ingåbor snabbt tar till oss hen som vår direktör.

Senaste månad valdes också en ny teknisk chef, Ann-Marie Vainio, hemma från Lojo. Hon börjar jobba på kommunen genast efter påsk. En hel del renoveringar och investeringar väntar på henne så det blir ingen mjukstart, men vi får hoppas att hon snabbt kommer in i rutinerna på kommunen.

Jag avslutar översikten med att konstatera att på planläggningssidan har planeförslaget för Ingå Port lagts fram till påseende, och här i kyrkbyn börjar planeringen för Ingå Strand ta fart. Just nu pågår en arkitekttävling och efter att den avgjorts börjar sen detaljplaneringen.