Det var bättre förr, är ett uttryck jag normalt brukar undvika. Varför? Jo, för en obekant läsare kan det verka som om jag antingen är gammal som gatan, eller än värre, slutat se framåt med tillförsikt i blicken. Och sådana slutsatser är ju helt felaktiga!

Nej, med uttrycket vill jag endast ta oss tillbaks en kort bit i lokalhistorien. Tillbaks till tiden före senaste kommunalval. Det var den tiden som var så mycket bättre, än den tid vi levt i under den senaste perioden. Det fanns tidigare kunniga politiker som hade sin hemvist i etablerade partier. Dessa politiker gjorde inte så mycket väsen om sig, men arbetade målmedvetet för Ingås bästa. Och de etablerade partierna hade kända agendor. Konsumentupplysningen fungerade.

Läs mer: Det var bättre förr!