Svenska dagenf firas på Furuborg i Degerby
tisdag 6.11.2018, kl. 18:30
Adress: Furuborgsvägen, 10160 Degerby

Festtalare: Maria Wasström-Sarkola
Sång och musik: Lasse och Lela Nybergh från Visans vänner i Helsingfors
Modersmålets sång
Servering

Välkommen!

Årsmöte 7.3.2018 på Wihlelmsdal

Svenska folkpartiet i Ingå höll sitt årsmöte på Wilhelmsdal den 8.3. Ca 20 medlemmar deltog i mötet, som omfattade förutom sedvanliga möteshandlingar, kaffeservering samt en lägesrapport från riksdagen serverad av kvällens gäst, riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Lokalavdelningens ordförande började i sitt hälsningsanförande med en tillbakablick till kommunalvalet senaste vår. Kommunalvalet blev en framgång med ett tilläggsmandat och med 15 av 27 ledamöter i fullmäktige har SFP en bra politisk grund att stå på. Förhandlingarna med övriga partier om fördelningen av förtroendemannaposterna fördes i god anda och arbetet i fullmäktige har därefter präglats av ett brett samarbete mellanpartierna.

Många val på kommande

Föreningens verksamhet kommer i år att präglas av de kommande valen. Presidentvalet är redan förbi, men i oktober ska det planerade landskapsvalet gå av stapeln. Kandidatnominering och kampanjarbete påbörjas redan under våren. Under därpå följande år väntar både riksdags- och EU-val.

Lokalavdelningens sammansättning 2018

Föreningens årsmöte valde en ny styrelseledamot för 2018, som ersätter Cecilia Montén som avgick ur styrelsen.

Den nya styrelsen har följande sammansättning, ordf. Kaj Karlstedt (omval), Marie Bergman-Auvinen, Eivor Björklöf (omval), Erik Holmberg, Åsa Sjöberg-Backman, Patricia Wessman (omval) och Anders Wickström (ny).

Till kretsårsmöte i Kuggom utsågs Marie Bergman-Auvinen, Eivor Björklöf och Kaj Karlstedt som delegater, och till partidagen i Uleåborg gav årsmötet styrelsen mandat att utse de tre representanter föreningen har rätt till.

Aktuellt i riksdagen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz berättade om aktuell lagstiftning i riksdagen. De brännheta frågorna är Social- och hälsovårdsreformen med tillhörande landskapsreform. Ska regeringspartierna lyckas hålla ihop i dessa frågor? Också regeringens ovilja att notifiera landskapslagstiftningen vid EU-kommissionen väcker förundran hos oppositionspartierna. Den nya spaningslagen och revideringen av avfallslagen är två andra viktiga lagar under beredning just nu.

 

I kommunalvalet 2012 användes ett poängsystem för att fördela makten efter valet efter att SFP återtagit sin egen majoritet. I kommunalvalet 2017 gav väljarna i Ingå SFP ett ännu större förtroende – och också nu gick SFP in för att använda poängsystemet där alla partier fick använda poäng för att säkerställa inflytande i proportion till valresultatet.

-       Det visade sig igen vara ett användbart instrument för att fördela platserna efter valet – efter tre möten i konstruktiv anda är alla nu överens, säger Kaj Karlstedt, ordförande för SFP i Ingå och en av förhandlarna som den nya fullmäktigegruppen utsett.

SFP:s andra förhandlare är Robert Lemström, gruppordförande i den sittande fullmäktigegruppen. 

-       Ingå klarar sig bättre när vi tillsammans kan diskutera oss fram. Vi behöver inte alltid vara överens, men om alla förstår hur vi resonerar har vi större chans att möta utmaningarna säger Robert Lemström.

Poängsystemet är ett sätt beakta väljarnas åsikter på ett bredare sätt. Det ger möjlighet att involvera alla partier i arbetet för kommunen, i enlighet med väljarnas vilja. En enhällig överenskommelse bådar gått inför den kommande perioden, som kommer att vara fylld av utmaningar, inte minst på grunda av regeringens planerade reform av social- och hälsovården.

-       Jag är glad att vi har kommit bra igång redan nu, säger Henrik Wickström, överlägsen röstkung i Ingå. Fast det har gått snabbt har alla fått bara med – och alla verkar nöjda.

 

Förhandlingarna gav följande resultat:

-       Kommunstyrelsen - ordförande: Henrik Wickström SFP, första vice ordförande: Samlingspartiet, andra vice ordförande: SDP

-       Kommunfullmäktige - ordförande: Robert Lemström SFP, första vice ordförande: SDP, andra vice ordförande: de Gröna

-       SFP får ordförandeposterna i Bygg- och miljönämden (Peter Siggberg), Grundtrygghetsnämnden (Marie Bergman-Auvinen), Revisionsnämnden (Kristian Westerholm), Bildningsnämndens svenska sektion (Annika Holmström)

-       Samlingspartiet får ordförandeposten i Bildningsnämnden och Bildningsnämndens finska sektion

-       De gröna får ordförandeposten i Tekniska nämnden

 

Mera information:

Kaj Karlstedt, 040 869 8352

Robert Lemström, 044 030 2044

Henrik Wickström, 044 555 3885

SFP I INGÅ – ÅRSMÖTE

onsdag 29.3.2017 kl. 18.30

i Wilhelmsdal (gamla biblioteket)

Stadgeenliga ärenden. Gäst: riksdagsledamot Thomas Blomqvist

Kaffeservering. Välkomna!

Styrelsen

SFP:s kandidater finns utanför S-market varje lördag kl 10-14 fram till valet!

torgkaffe

Välkommen!

Du hittar aktuell information också på vår facebooksida! (öppnas i ett nytt fönster)

SFP:s valbroschyr delas ut till alla hem i Ingå under vecka 13.

Broschyren kan även laddas ner här!

valbroschyr parm

 

SFP: kandidater hittas också på SFP:s webbsida här! (öppnas i nytt fönster)

Kommunalval 9.4 (vallokalerna öppna 9-20) - förhandsröstning 29.3-4.4 (på kommungården vardagar 9-18, lö-sö 10-14)

       
33 Backman Tom 040 042 6435 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
34 Bergman-Auvinen Marie 050 336 3379 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
35 Björklöf Eivor 040 579 1854 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
36 Elfving Andreas 040 048 0411 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
37 Grönholm Cecilia 040 099 5857 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
38 Hildén Johanna 050 592 7397 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
39 Holmberg Erik 040 540 8972 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
40 Holmbom Gustav 040 097 1187 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
41 Holmström Annika 040 964 3922 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
42 Karlstedt Kaj 040 869 8352 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
43 Kawecki Daniel 044 065 0050 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
44 Lemström Robert 044 030 2044 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
45 Lindh Tiina 041 505 5719 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
46 Lindholm Lars 040 831 7748 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
47 Ljungqvist Tanja 050 548 5633 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
48 Malmberg Lars 050 360 4719 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
49 McQuade Jessica 045 132 8974 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
50 Nylander Margita 040 566 1020 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
51 Rehnberg Mikael 040 047 3928 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
52 Selén Lena 040 541 8526 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
53 Siggberg Peter 040 047 3608 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
54 Sjöberg-Backman Åsa 045 164 2590 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
55 Sundström Malin 041 449 1886 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
56 Träskman Ingrid 040 099 8682 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
57 Unnérus Hans-Anders 050 347 1521 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
58 Westerholm Kristian 041 462 2818 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
59 Westermarck Monica 050 466 9224 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
60 Wickström Henrik 044 555 3885 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
61 Wide Annika 040 523 5567 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
62 Åberg Karl 040 042 9907 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
63 Örnmark Bjarne 050 044 9071 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.