I kommunalvalet 2012 användes ett poängsystem för att fördela makten efter valet efter att SFP återtagit sin egen majoritet. I kommunalvalet 2017 gav väljarna i Ingå SFP ett ännu större förtroende – och också nu gick SFP in för att använda poängsystemet där alla partier fick använda poäng för att säkerställa inflytande i proportion till valresultatet.

-       Det visade sig igen vara ett användbart instrument för att fördela platserna efter valet – efter tre möten i konstruktiv anda är alla nu överens, säger Kaj Karlstedt, ordförande för SFP i Ingå och en av förhandlarna som den nya fullmäktigegruppen utsett.

SFP:s andra förhandlare är Robert Lemström, gruppordförande i den sittande fullmäktigegruppen. 

-       Ingå klarar sig bättre när vi tillsammans kan diskutera oss fram. Vi behöver inte alltid vara överens, men om alla förstår hur vi resonerar har vi större chans att möta utmaningarna säger Robert Lemström.

Poängsystemet är ett sätt beakta väljarnas åsikter på ett bredare sätt. Det ger möjlighet att involvera alla partier i arbetet för kommunen, i enlighet med väljarnas vilja. En enhällig överenskommelse bådar gått inför den kommande perioden, som kommer att vara fylld av utmaningar, inte minst på grunda av regeringens planerade reform av social- och hälsovården.

-       Jag är glad att vi har kommit bra igång redan nu, säger Henrik Wickström, överlägsen röstkung i Ingå. Fast det har gått snabbt har alla fått bara med – och alla verkar nöjda.

 

Förhandlingarna gav följande resultat:

-       Kommunstyrelsen - ordförande: Henrik Wickström SFP, första vice ordförande: Samlingspartiet, andra vice ordförande: SDP

-       Kommunfullmäktige - ordförande: Robert Lemström SFP, första vice ordförande: SDP, andra vice ordförande: de Gröna

-       SFP får ordförandeposterna i Bygg- och miljönämden (Peter Siggberg), Grundtrygghetsnämnden (Marie Bergman-Auvinen), Revisionsnämnden (Kristian Westerholm), Bildningsnämndens svenska sektion (Annika Holmström)

-       Samlingspartiet får ordförandeposten i Bildningsnämnden och Bildningsnämndens finska sektion

-       De gröna får ordförandeposten i Tekniska nämnden

 

Mera information:

Kaj Karlstedt, 040 869 8352

Robert Lemström, 044 030 2044

Henrik Wickström, 044 555 3885