Årsmöte 7.3.2018 på Wihlelmsdal

Svenska folkpartiet i Ingå höll sitt årsmöte på Wilhelmsdal den 8.3. Ca 20 medlemmar deltog i mötet, som omfattade förutom sedvanliga möteshandlingar, kaffeservering samt en lägesrapport från riksdagen serverad av kvällens gäst, riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Lokalavdelningens ordförande började i sitt hälsningsanförande med en tillbakablick till kommunalvalet senaste vår. Kommunalvalet blev en framgång med ett tilläggsmandat och med 15 av 27 ledamöter i fullmäktige har SFP en bra politisk grund att stå på. Förhandlingarna med övriga partier om fördelningen av förtroendemannaposterna fördes i god anda och arbetet i fullmäktige har därefter präglats av ett brett samarbete mellanpartierna.

Många val på kommande

Föreningens verksamhet kommer i år att präglas av de kommande valen. Presidentvalet är redan förbi, men i oktober ska det planerade landskapsvalet gå av stapeln. Kandidatnominering och kampanjarbete påbörjas redan under våren. Under därpå följande år väntar både riksdags- och EU-val.

Lokalavdelningens sammansättning 2018

Föreningens årsmöte valde en ny styrelseledamot för 2018, som ersätter Cecilia Montén som avgick ur styrelsen.

Den nya styrelsen har följande sammansättning, ordf. Kaj Karlstedt (omval), Marie Bergman-Auvinen, Eivor Björklöf (omval), Erik Holmberg, Åsa Sjöberg-Backman, Patricia Wessman (omval) och Anders Wickström (ny).

Till kretsårsmöte i Kuggom utsågs Marie Bergman-Auvinen, Eivor Björklöf och Kaj Karlstedt som delegater, och till partidagen i Uleåborg gav årsmötet styrelsen mandat att utse de tre representanter föreningen har rätt till.

Aktuellt i riksdagen

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz berättade om aktuell lagstiftning i riksdagen. De brännheta frågorna är Social- och hälsovårdsreformen med tillhörande landskapsreform. Ska regeringspartierna lyckas hålla ihop i dessa frågor? Också regeringens ovilja att notifiera landskapslagstiftningen vid EU-kommissionen väcker förundran hos oppositionspartierna. Den nya spaningslagen och revideringen av avfallslagen är två andra viktiga lagar under beredning just nu.