Svenska dagenf firas på Furuborg i Degerby
tisdag 6.11.2018, kl. 18:30
Adress: Furuborgsvägen, 10160 Degerby

Festtalare: Maria Wasström-Sarkola
Sång och musik: Lasse och Lela Nybergh från Visans vänner i Helsingfors
Modersmålets sång
Servering

Välkommen!